THEISSEN TRAINING SYSTEMS DE RIJK - GROEP
www.theissentraining.de
- Opbouw van volledig computer gestuurde schietstanden voor : MILITAIRE en BURGER aanwending.
- “MAINTENANCE ON THE SPOT” met een professioneel
team binnen de 5 uur.